מסמכי הדרכה כלליים

קישור להורדת המסמךתאור המסמך
מדריך למשתמש - ממשק משתמשתאור ממשק משתמש וכיצד לבצע פעולות בסיסיות במפריוריטי וזום לעסקים

מסמכים הדרכה לפריוריטי וזום

קישור למסמךתאור המסמך
דרישות חומרה - 2018פריוריטי פרו גרסה 18. חומרה ומערכות נלוות
הנחיותהנחיות מעבר שנה ל- 2018
רשימת חידושים בפריוריטי 16החידושים והשינויים העקריים בפריוריטי 16
דרישות חומרה לזום 16דרישות החומרה, שרת ותחנות לזום פריוריטי
חידושים בפריוריטי 15
רשימת שיפורים בחבילת שירות (FIX) עדכנית
נוהל מעבר שנה 2014
שאלות ותשובות מע"מ מקוון כללי
שאלות ותשובות מע"מ מקוון פריוריטי